Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je junija 2016 pridobila potrdilo o akreditaciji za Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije AACI, ki dokazuje skladnost z mednarodnimi standardi za odličnost in varnosti pacientov v  zdravstvu, katerega redno obnavlja in izkazuje ustrezne standarde kakovosti.


V mesecu marcu 2016 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana pridobila naslednje certifikate: ISO 9001:2015 in EN 15224:2012/2016.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Pridobitev certifikata ISO 9001 je dokaz naše predanosti kakovosti in merilo uspešnosti, ki omogoča doseganje čedalje boljših rezultatov poslovanja. Standard EN 15224:2012 je področno specifični standard sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe.


Junija 2013 je Psihiatrična klinika Ljubljana pridobila mednarodno akreditacijo po standardu NIAHO-DIAS za obdobje treh let.


Na povezavi na desni strani se nahaja spletni vprašalnik s katerim želimo ugotoviti, v kolikšni meri ste zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti vaše zdravstvene obravnave pri nas. Vprašalnik je anonimen, njegovo izpolnjevanje vam bo vzelo manj kot 5 minut časa. ­­Splošne informacije o vprašalniku.

Število izpolnjenih vpršalnikov: September 2020 - 14


Pregled kazalnikov kakovosti po metodologiji Ministrstva za zdravje: 

2021:   januar-marec

2020:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december

2019:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december

2018:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december

2017:   januar-marec     april-junij     julij-september     oktober-december            

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava