Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je zdravstvena ustanova na terciarni ravni, kar za področje izobraževanja pomeni, da izvajamo programe učenja v okviru dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja za bodoče strokovnjake, ki delajo na področju psihiatrije (zdravniki, medicinske sestre, psihologi, socialni delavci, pedagogi, delovni terapevti in drugi), programe usposabljanja za posebna znanja (specializacije in funkcionalna izobraževanja za različne profile strokovnjakov) ter razvijamo nove izobraževalne programe za različne uporabnike, tudi za bolnike.

Zagotavljamo strokovnjake za komisije za strokovne izpite za zdravstvene delavce in sodelavce, sodelujemo z domačimi in tujimi izobraževalnimi ustanovami in psihiatričnimi bolnišnicami pri pripravi in izvedbi izobraževalnih programov.

Sektor za izobraževanje nudi pomoč pri organizaciji in izvedbi izobraževalnih programov in pri mentorskem delu, sodeluje pri izdajanju strokovne literature in vodi različne evidence za potrebe načrtovanja dejavnosti in državne statistike.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava